Dynamo Den Haag

Naar een levendige wereldstad

Verkiezingsprogramma Dynamo Den Haag

Dynamo Den Haag

Wie zijn wij?

1. Istvan Kops

Ik woon sinds 2000 in het prachtige Den Haag en ik heb de stad in die tijd in allerlei opzichten vooruit zien gaan. Toch zie ik nog veel ruimte voor verbetering. Den Haag mag nog best levendiger, gezelliger en spannender. Meer horeca, meer festivals, meer universiteit. Ik wil daar graag voor u aan gaan werken.

2. Wander Catshoek

Geboren en getogen in de Archipelbuurt. Namens Dynamo zet ik me in om Den Haag een nog mooiere en dynamischer stad te maken, waar het voor iedereen fijn leven is. Een grote en belangrijke stad als Den Haag verdient een eigen universiteit. De studenten brengen levendigheid en positiviteit mee. Daarnaast sta ik voor een mooi historisch stadscentrum met ontdempte grachten en het wegnemen van door viaducten en spoorlijnen opgeworpen grenzen. Daarnaast mag de stad duurzamer en groener worden en is het tijd voor een Haags metrostelsel.

3. Nigel Lamb

Den Haag moet bereikbaar, groener en aantrekkelijker worden. De stad moet een stad zijn waar iedereen samen kan wonen, werken en recreëren met respect voor een ander. IK ga me voor 100% inzetten om deze doelen te bereiken.

4. Ilse de Jonge

Ik wil een levendig, gezellig en bruisend Den Haag. Niet alleen het centrum, maar ook andere wijken zijn de moeite waard. Toegankelijk voor iedereen: Den Haag heeft zo veel te bieden. Cohesie binnen de samenleving en respect voor elkaar en onze omgeving, daar sta ik graag voor op.

5. Erik Pleijte

Ik zet me graag in voor een dynamischer Den Haag en maak me sterk voor een veilige en prettige leefomgeving voor LHBTI'ers.

6. Robert van der Graaf

Als geboren en getogen inwoner van Den Haag ben ik trots op mijn groene stad achter het mooie duinlandschap. De unieke kwaliteiten waar Den Haag om bekend staat koester ik, maar daarmee is Den Haag nog niet af. Waar ik me vooral voor wil inzetten is de uitdaging om meer talentvolle stedelingen aan de stad te binden, via werkgelegenheid, interessante culturele voorzieningen, een nog mooiere binnenstad en zelfs een eigen Haagse universitaire instelling. Zo moet Den Haag dé vestigingsstad worden voor afgestudeerden academici van omliggende universiteiten. Om het concurrerend vermogen van Den Haag te versterken moet het vliegwiel naar succes harder draaien en jonge talentvolle stedelingen spelen hierin een hoofdrol. Bij Dynamo Den Haag zijn we ons hier sterk van bewust. Daarom zie ik mijn kandidaatschap voor deze nieuwe partij als een unieke kans om de stad Den Haag mooier, toekomstbestendiger en dynamischer te maken.

6. Richard Jeelof

Ik ben Richard, sinds 2016 verhuisd van Leidschendam naar het bruisende Den Haag. Den Haag is een mooie stad waar we erg trots op mogen zijn. Met lef, een frisse blik en optimisme kunnen wij bouwen aan een nog mooier Den Haag. De sterke punten behouden, en waar er nog wat kan gebeuren zoals het aantrekkelijker worden voor bedrijven en hoogopgeleiden of de financieel zwakkeren sterker maken om mee te draaien in de samenleving is erg belangrijk. De verdichting van de Haagse skyline staat wat mij betreft ook hoog op de agenda, zodat ook nieuwe bewoners als het ware meteen de stad in kunnen en mee kunnen genieten van onze mooie stad.

Proloog: hoe ziet Den Haag er over vier jaar uit?

Den Haag is flink gegroeid. Over vier jaar zijn veel woningen bijgebouwd om alle Hagenaars, Hagenezen én nieuwkomers ruimte te bieden in onze mooie stad. Den Haag is inmiddels een échte universiteitsstad en studentenstad: meer dan tienduizend studenten volgen universitair onderwijs en het aantal studenten en opleidingen blijft snel groeien. Daarnaast is de stad een magneet voor jonge talentvolle starters. Het aantal bedrijven en internationale organisaties in Den Haag is toegenomen en de werkgelegenheid stijgt mee. Niet langer is de stad voor de werkgelegenheid in hoge mate afhankelijk van de Rijksoverheid. Zo kent Den Haag nu een sterk groeiende cybersecurity sector en neemt het aantal (sociale) startups en denktanks sterk toe. De stad is levendiger: meer jonge mensen op straat, meer horeca buiten het centrum, meer onderscheidende musea.

De binnenstad van Den Haag is levendig en er is veel geïnvesteerd in de sfeer en beleving. Het historisch aanzicht van de binnenstad is versterkt, onder meer door grachtontdemping. Openbare ruimtes hebben een kwaliteitsimpuls gekregen die past bij de koninklijke allure van de hofstad. Met mooie wandelroutes zijn het Oude Centrum en het Westeinde goed verbonden met de kerngebieden van de binnenstad. Tot slot heeft Den Haag zich met het op de kaart zetten van een museumkwartier sterk gepositioneerd als toonaangevende museumstad. Op passende plaatsen in en rond het centrum is ambitieuze hoogbouw verrezen. De grachten van het Piet Heinplein en de Paviljoensgracht zijn heropend. De Binckhorst en Laak veranderen snel in aantrekkelijke en levendige woon- en werkwijken, de buurten in het centrum zijn sterk opgeknapt en de versteende buurten zijn flink vergroend. Er zijn meer buurten waar mensen met hogere en lagere inkomens samen wonen. In de minder koopkrachtige buurten wordt extra geïnvesteerd in onderwijs en werkgelegenheid. Meer inwoners geeft meer mobiliteit; Den Haag heeft daar op ingespeeld door meer fietspaden aan te leggen en een begin te maken met de aanleg van een metronetwerk. De auto wordt deels teruggedrongen uit het centrum.

Den Haag is een internationale stad die volop in beweging staat, met naast monumentale en hippe stadswijken en rustige groenrijke woonwijken ook moderne woon-werkwijken in ontwikkeling die gekenmerkt worden door een hoge bevolkingsdichtheid, stedelijke dynamiek en goede voorzieningen. Dit maakt Den Haag een prachtige stad met vele gezichten waar iedereen zich thuis voelt. Den Haag wordt steeds mooier en levendiger!

1. Den Haag jongerenvriendelijke en cultuurvriendelijke stad

Den Haag is een mooie en aantrekkelijke stad. Vergeleken met de andere grote Nederlandse steden wonen in Den Haag weinig jonge mensen tussen de 18 en 30 jaar. Dit leidt tot een rustige en bedaagde sfeer in grote delen van Den Haag. Haagse jongeren trekken na het behalen van hun vwo-diploma massaal de stad uit, om vaak niet meer terug te keren. Jonge mensen van buiten de stad kiezen voor universiteitssteden en laten Den Haag links liggen. Dynamo wil Den Haag aantrekkelijker maken voor jonge mensen, want zij zijn de toekomst van de stad. Bij een grote en dynamische stad hoort een grote groep jonge mensen die studeren in de stad en hun loopbaan in de stad beginnen.

Cultuur verheft mensen en is een motor van de stad. Dynamo vindt het daarom belangrijk dat Den Haag alle bevolkings- en leeftijdsgroepen een uitstekend cultuuraanbod biedt, wat betreft festivals, voorstellingen en musea.

 • Breder aanbod WO- en HBO-opleidingen in Den Haag.
 • Meer gelegenheid voor jonge mensen om hun loopbaan in Den Haag te starten.
 • Beter onderwijs, vooral in minder draagkrachtige buurten. Inzet om jongeren uit deze buurten beter aansluiting te laten vinden bij de arbeidsmarkt.
 • Dialoog met Haagse jongeren: waar hebben zij behoefte aan.
 • Meer ruimte voor horeca binnen en buiten het centrum, met oog voor de belangen van de omwonenden.
 • Meer mogelijkheid voor horeca buiten het centrum, verruiming terrastijden buiten het centrum.
 • Investeren in pop- en dance-cultuur en een levendig festivalklimaat.
 • Meer grootschalige concerten en festivals op het Malieveld en in het Zuiderpark mogelijk maken.
 • Meer ruimte voor dance-events en dance-podia.
 • Haagse bands en DJ’s ondersteunen.
 • Museumkwartier (rond het Lange Voorhout en de Hofvijver) versterken, bijvoorbeeld door komst Kinderboekenmuseum en Literatuurmuseum en komst Popmuseum. Het popmuseum dient Nederlandse pop- en rockmuziek uit verleden en heden aandacht te geven, waarbij speciale aandacht is voor Haagse muziek.
 • Bezien hoe het Haagse museumaanbod verder versterkt kan worden. Mogelijkheid van een museum voor moderne kunst onderzoeken.
 • Haagse kunstenaars en kunstenaars van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Conservatorium ondersteunen en een podium geven in de stad en daarbuiten.
 • Den Haag/Scheveningen profileren als dé surfstad van Nederland: onderzoek naar de wenselijkheid voor een door surfers geleid autonoom surfcentrum in de geest van F.A.S.T. surfdorp.
 • Er blijft ruimte voor autonome initiatieven, zoals in het verleden de Blauwe Aanslag, Iets Vrijers en de Vloek.

2. Den Haag universiteitsstad en studentenstad

Den Haag valt op omdat het de enige grote Nederlandse stad is zonder eigen universiteit. Zonder universiteit trekken jaarlijks bijna alle Haagse VWO-afgestudeerden weg uit de stad, om vaak niet meer terug te komen. Door het ontbreken van een universiteit is er ook weinig aanloop van universiteitsstudenten of jonge professionals naar Den Haag. Dit betekent voor Den Haag een grote braindrain. Bij een stad als Den Haag, met haar historie, de regering, het parlement, de overheidsinstellingen, zetel van de Verenigde Naties, de juridische hoofdstad van Nederland en misschien wel de wereld, hoort een breed aanbod van universitaire studies.

Dynamo wil dat Den Haag op termijn een échte universiteitsstad wordt, die zich op dit gebied uiteindelijk kan meten met steden als Utrecht en Leiden. Op die wijze kunnen veel Haagse jongeren die nu nog wegtrekken, voor de stad behouden worden. Een breed aanbod van universitaire opleidingen en een groot aantal studenten is goed voor de economie, levendigheid, jeugdigheid, veelzijdigheid en de aantrekkelijkheid en het culturele aanbod van Den Haag. In eerste instantie kan Den Haag het studieaanbod uitbreiden via de reeds aanwezige Universiteit Leiden en TU Delft, wier aanwezigheid zeer wordt gewaardeerd en voelbaar is in de stad. Op termijn kan een aantal belangwekkende studies dat niet aangeboden wordt door de voornoemde universiteiten, vanuit een Haags initiatief worden aangeboden; mogelijk kan dit in de toekomst leiden tot een Haagse universiteit.

 • Intensiveren samenwerking Universiteit Leiden en TU Delft. Welke opleidingen kunnen op korte termijn in Den Haag worden opgezet of naar Den Haag verhuizen?
 • Met de nu op kleine schaal in Den Haag actief zijnde Erasmus Universiteit, Wageningen Universiteit en Stanford University overleggen over mogelijkheid tot intensivering van de activiteiten in Den Haag.
 • Waar de samenwerking met Leiden eindigt, zelf voorzien in een breed studieaanbod.
 • Samenwerking tussen de in Den Haag actieve universiteiten versterken; ook tussen de universiteiten en de aanwezige nationale en internationale organisaties in Den Haag.
 • Investeren in studentenfaciliteiten, zoals sportruimte, verenigingen, juridische bijstand en advisering, medische voorzieningen, mensa etc.
 • Zorgen voor betaalbare woonruimte voor studenten, niet alleen in studentenflats maar ook in de rest van de stad.
 • Startups faciliteren en bedrijven aantrekken teneinde jonge professionals te stimuleren in de stad te blijven of er naartoe te verhuizen.
 • Verdere groei en kwaliteitsverbetering van de Haagse Hogeschool ondersteunen.
 • Onderzoek naar de mogelijkheid om een toneelacademie op te starten, mogelijk in samenwerking met het conservatorium.
 • Jongeren uit minder draagkrachtige wijken extra begeleiding bieden met hun leerweg naar WO, HBO, MBO of elders toe.

3. Den Haag mooie historische woonstad

Den Haag is een van de mooiste en veelzijdigste steden van het land. De stad kent schitterende historische gezichten zoals de Hofvijver en het Binnenhof, maar ook prachtige groene woonbuurten en veel natuur. Daarnaast is Den Haag een stad van tegenstellingen, tussen groen en versteend, rijk en arm, historisch en nieuwbouw. In het verleden zijn veel prachtige historische delen van de stad, zoals een deel van Scheveningen en de Haagse grachten, vernield in naam van de vooruitgang. Dynamo wil de aantrekkelijke historische delen van de stad intact houden en versterken, en de versteende delen van de stad waar mogelijk verfraaien en vergroenen. Zo willen we de mooie delen van de stad nóg mooier maken en andere buurten groener en leefbaarder maken.

Centrum:

 • Ontdemping van een aantal historische grachten, te beginnen met het Piet Heinplein en daarna de Paviljoensgracht.
 • Den Haag in en buiten het centrum meer op het water richten, door ontdemping grachten, verbinden waterwegen en onderhoud en vaarvriendelijker maken van de grachten.
 • Fietsenstalling Buitenhof gaat ondergronds. Het plein rondom de Grote Kerk wordt vrijgemaakt van tramsporen en ingericht als gezellige verblijfplaats. Het Oude Stadhuis wordt geopend voor het publiek en krijgt de aandacht die het verdient.
 • Nadruk op historische gebouwen en gezichten van het centrum. Wijzigingen aan het historische centrum dienen bij te dragen aan het historisch karakter.
 • Investeren in leefbaarheid en aantrekkelijkheid Stationswijk, het Oude Centrum, de Rivierenbuurt en Kortenbos; mooie centraal gelegen buurten die sociaal-economische uitdagingen kennen.
 • Onderzoek hoe de Rivierenbuurt fysiek beter bij het centrum kan aansluiten.
 • Rond de stations op geschikte locaties ruimte voor ambitieuze hoogbouw met aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte op loophoogte.
 • Investeren in een mooi en succesvol cultuurcentrum aan het Spui dat recht doet aan de daar residerende Haagse cultuurinstellingen.

Buiten het centrum:

 • De groene en historische wijken van Den Haag zijn goed zoals ze nu zijn. Daar is weinig tot geen ruimte voor nieuwe bouw.
 • In de vaak dichtbevolkte goedkopere wijken van Den Haag bezien of ruimte is voor meer studenten-, starters-, en koopwoningen.
 • Het aanzien van Scheveningen is de afgelopen decennia erg veranderd door stadsvernieuwing. Behoud historische gebouwen Scheveningen en herstel historisch aanzicht waar mogelijk.
 • Raadpleeg bewoners van buurten: Wat waarderen zij in hun buurt? Wat kan beter?
 • De Binckhorst en Laakhavens veranderen in rap tempo in aantrekkelijke en dynamische woon- en werkwijken met een stedelijk karakter die dankzij de aanleg van ondergrondse OV-lijnen goed zijn verbonden met de binnenstad en Scheveningen. Het rauwe en industriële karakter van de Binckhorst is in tact gebleven en inspireert vooral innovatieve en creatieve ondernemers.

4. Woonopgave

Voor 2040 is een bevolkingsgroei van 100.000 voorspeld voor Den Haag, terwijl de woningschaarste groot is. Om de woningnood te verlichten, en om Den Haag betaalbaar te houden voor wie er nu woont, is een verdichting van de stad vereist. Er komt meer ruimte voor hoogbouw, zonder hoogtegrens. Dit dient wel te geschieden op geschikte locaties waarop eventuele hoogbouw niet zal afdoen aan de historische waarde van Den Haag. Daarnaast wil Dynamo dat nieuwe woningbouw rekening houdt met de woonbehoefte van zowel meerverdienenden als minderverdienenden, studenten, starters, gezinnen en alleenstaanden.

 • Inzetten op hoogbouw rond de drie centrale stations (Den Haag Centraal, Den Haag Hollands Spoor en Den Haag Laan van NOI), en in de Binckhorst en in Laak. Aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de buitenruimte op de begane grond, inclusief de plinten; Liever aaneengesloten hoogbouw dan her en der losse torens.
 • Ambitieuze ontwikkeling Binckhorst en Laakhavens tot dynamische woon- en werkwijken met een rauwe rand die een goede aansluiting hebben op het OV-netwerk, vooral voor stedelingen met een urbane levensstijl.

5. Groene duurzame stad

Den Haag is de groenste grote stad van Nederland: bos, duin en strand zijn in overvloed aanwezig. Dat groen houden we in ere en daar gaat niets van af. Geen aantasting van het bestaande groen. Bomen alleen kappen als dit werkelijk nodig is. Dynamo wil dat de sterk versteende buurten van Den Haag vergroend worden en dat de gehele stad duurzamer wordt.

Welke stappen zijn hiervoor nodig?

 • Bomen planten en vergroenen van versteende buurten zoals de Schilderswijk, Transvaal, Stationswijk en de centrumwijken.
 • Geen aantasting van bestaand groen. Bomenkap alleen als het niet anders kan en als er nieuwe bomen voor in de plaats komen.
 • Investeren in duurzame gebouwen, woningen en in groene daken. Nieuwbouw energieneutraal.
 • Den Haag klimaatneutraal in 2040. Verminderen afhankelijkheid Haagse woningen van gas.
 • Overkluizen Teldersweg om het litteken van de Atlantikwal te helen en het Scheveningsebos in oude luister te herstellen.

6. Sociale stad

Den Haag is in Nederland dé stad van tegenstellingen. Rijke buurten als de Vogelwijk en het Statenkwartier vormen een groot contrast met minder draagkrachtige wijken als de Schilderswijk en Escamp, waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen. Dynamo Den Haag wil dat Den Haag een inclusieve stad is, waar de bewoners minder gesegregeerd leven en elkaar ontmoeten. Daarnaast vindt Dynamo dat de minder draagkrachtige wijken extra aandacht verdienen. Ook vraagt Dynamo aandacht voor kwetsbare groepen als mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ouderen, migranten en vluchtelingen.

 • Culturele Haagse instellingen zijn qua programma en prijs meer toegankelijk voor minder draagkrachtige inwoners.
 • In Den Haag is iedereen gelijk en verdient iedereen evenveel respect. Helaas is de werkelijkheid soms weerbarstiger. Den Haag is een stad waar we respect dienen te hebben voor alle inwoners, ongeacht afkomst, godsdienst, sekse en seksuele voorkeur. Dynamo zal zich inspannen voor een respectvol, verdraagzaam en ruimdenkend Den Haag. Verbinding tussen de inwoners van Den Haag, bestrijding van discriminatie. De gemeente heeft een belangrijke rol in het creëren van een samenleving waar LHBTI’ers zich welkom en thuis voelen. Symboliek is belangrijk, daarom wappert wat betreft Dynamo op Coming Out Day en op IDAHOT (Internationale dag tegen homofobie, bibafobie en transfobie) de regenboogvlag aan het Stadhuis. Maar symboliek alleen is niet genoeg. Dynamo geeft er de voorkeur aan geld uit te geven aan projecten die een concrete bijdrage leveren aan de algemene acceptatie van LHBTI’ers, zoals voorlichting op middelbare scholen. Dynamo vindt dat de gemeente er goed aan zou doen om periodiek om de tafel te gaan zitten met het COC, het Roze-in-Blauw team van de politie en de LHBTI ondernemers van onze stad om zo de bestaande problemen duidelijk in het vizier te krijgen en in samenwerking met al deze partners daadkrachtig te kunnen acteren. Als het aan Dynamo ligt, heeft de LHBTI gemeenschap aan de gemeente een sterke partner in het verbeteren van de acceptatie en de veiligheid van LHBTI’ers in onze stad.
 • Investeren in onderwijs in minder draagkrachtige buurten. Uitbreiding van initiatieven als de Schilderswijk University en Escamp University.
 • Mogelijkheden van terugkeer van een buitenbad in Den Haag onderzoeken.
 • Sporten en gezond eten stimuleren in minder draagkrachtige buurten.
 • Vergroenen en investeren in een aantrekkelijke buitenruimte van versteende buurten.

7. Vervoer

Nu het aantal inwoners van Den Haag snel toeneemt, ligt er een uitdaging voor het Haagse vervoer. Het aantal auto’s blijft toenemen en wegen naar de stad en in de stad slibben dicht. Dynamo pleit voor een fietsvriendelijke stad met een autoluw centrum. Onderzoek kan verricht worden naar de mogelijkheid en de meerwaarde van een metrosysteem dat deels ondergronds is.

Hoe pakken we dit aan?

 • Investeren in railverbindingen. Onderzoek naar mogelijkheid aanleg (deels) ondergrondse metrolijn.
 • Spoorverkeer meer ondergronds in het centrum.
 • Meer goede fietsverbindingen en vrijliggende fietspaden in de stad.
 • Het centrum autoluw en deels fietsluw maken: auto’s terugdringen van Noordeinde, Denneweg, Prinsestraat en Gedempte Gracht. Meer ruimte voor voetgangers, verschuiving fietsgebied en terugdringen autogebruik in het centrum.
 • Vergunning tweede auto gezin veel duurder maken dan vergunning voor eerste auto.

8. Economie

Den Haag is bezig met een economische verbreding van ambtenarenstad naar een innovatieve kennisstad. Dynamo is positief over deze ontwikkeling. Indien Den Haag werkelijk een innovatieve kennisstad wil zijn, dan is het noodzakelijk dat Den Haag een volwaardige universiteitsstad wordt. De ontwikkeling van een Central Innovation District is goed voor Den Haag. Een andere kant van dit verhaal is dat Den Haag veel armoede en werkloze inwoners kent. Dynamo wil graag dat Den Haag tegelijkertijd jonge hoogopgeleiden, bedrijven en internationale instellingen aantrekt en een kennisinfrastructuur schept, maar daarbij de andere kant van de arbeidsmarkt niet uit het oog verliest. Alleen dan kan Den Haag een kansrijke en dynamische stad voor iedereen zijn.

 • Investeren in een zichtbaar ecosysteem waaraan de aanwezige universiteiten (Universiteit van Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam), niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), het ministerie van Buitenlandse Zaken en verschillende spelers vanuit de private sector (waaronder FMO, ASN Bank, NN Investment Partners en Shell) zich hebben verbonden. Dit ecosysteem ondersteunt innovatieve startups en spin-offs van universiteiten bij het realiseren van globale ontwikkelingsdoelstellingen. De samenwerking tussen partners en startups blijkt succesvol en trekt hoogopgeleid talent vanuit de hele wereld.
 • Investeren in een kennisklimaat door ontwikkelen Central Innovation District en Den Haag universiteitsstad.
 • De groei van nieuwe bedrijvigheid en hoogopgeleide werkgelegenheid dient te leiden tot meer werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waardoor voor alle Haagse inwoners kansen ontstaan.
 • Den Haag als internationale hotspot voor startups en denktanks gericht op social entrepreneurship and social finance.
 • Startups van (jonge) ondernemers faciliteren.
 • Ondernemerschap Hagenaars stimuleren.
 • Werkplan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Actief lobbyen voor binnenhalen (internationale) bedrijven en instellingen.
 • Investeren in kwaliteitstoerisme: Den Haag koninklijke stad, museumstad, historische stad en kwalitatief hoogwaardige horecastad.

9. Tot slot

Bedankt voor het lezen van ons verkiezingsprogramma. Wij willen ons inzetten om van Den Haag nog meer dan nu een dynamische, levendige, jonge, ambitieuze, sociale wereldstad te maken. Spreekt dat je aan? Stem dan Dynamo Den Haag bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Wil je graag meehelpen aan dit ambitieuze project? Dynamo Den Haag is nog op zoek naar partijbestuurders, kandidaten en campagnevrijwilligers. Meld je aan via de facebook-pagina van Dynamo Den Haag.

In English

Dynamo Den Haag is a new local political party in The Hague. You are most welcome to vote for us at the municipal elections on March 21. First you have to make sure that you are eligible to vote.

What do we stand for?

 • We stand for a lively and dynamic The Hague.
 • The Hague a real university city, with 20.000 to 30.000 students and a broad range of studies, predominantly lectured in English.
 • More affordable living space for students, young people, young families in particular and The Hague residents in general.
 • More nightlife and cultural events.
 • An internationally orientated city that welcomes its international residents and visitors.
 • A beautiful historic centre. We strive for reopening of many historic canals that were filled a long time ago.
 • A green and sustainable city. Hands off The Hague nature and trees.
 • And much more...

If you have questions, please feel free to contact us on our facebook-page. You are welcome in The Hague!

Posters en flyers

Facebook